Projekt: Park Miejski im. Stefana Żeromskiego

Inwestor: Urząd Miasta Starachowice

Lokalizacja : Starachowice

Data: 2017 r.

Status: Konkurs

Powierzchnia użytkowa obiektów kubaturowych: 500,0  m2

Powierzchnia zagospodarowania terenu: 115000,0 m2

Autorzy: arch. Maria Porębska , arch. Grzegorz Porębski

 

        

 © Copyright 2017  GXM  Studio Architektury