Projekt: Przebudowa Stadionu Miejskiego w Wasilkowie

Inwestor: Gmina Wasilków

Lokalizacja : Wasilków

Data: 2019 r.

Status: Projekt koncepcyjny  , budowlany i wykonawczy

Autorzy:  arch. Grzegorz Porębski

        

 © Copyright 2017  GXM  Studio Architektury