Projekt: Centrum Sportowe "Sadowa Góra"

Inwestor: Miasto Jaworzno

Lokalizacja : Jaworzno

Data: 2015 r.

Powierzchnia użytkowa: 2740,0 m2

Powierzchnia zagospodarowania terenu: 2522,0 m2

Autorzy: arch. Grzegorz Porębski

        

 © Copyright 2017  GXM  Studio Architektury