Projekt: Kino "Górnik"

Inwestor: Miasto Szydłowiec

Lokalizacja : Szydłowiec

Data: 2017 r.

Powierzchnia użytkowa: 853,0 m2

Powierzchnia zagospodarowania terenu: 2013,0 m2

Autorzy: arch. Maria Porębska , arch. Grzegorz Porębski

        

 © Copyright 2017  GXM  Studio Architektury