Projekt: Modelarnia Hostel

Inwestor: Prywatny

Lokalizacja : Gdańsk

Data: 2017 r.

Powierzchnia użytkowa: 1200,0  m2

Powierzchnia zagospodarowania terenu: 3000,0 m2

Autorzy: arch. Grzegorz Porębski

 

        

 © Copyright 2017  GXM  Studio Architektury