© Copyright 2017  GXM  Studio Architektury                        

Projekt: Dom jednorodzinny

Inwestor: Prywatny

Lokalizacja : Nowa Wieś

Data: 2018 r.

Powierzchnia użytkowa: 168,0 m2

Powierzchnia zagospodarowania terenu: 1200,0 m2

Autorzy: arch. Grzegorz Porębski