STUDIO

Profil

 

Działalność studia projektowego obejmuje wielobranżowe projekty architektoniczne , urbanistyczne jak również projekty z zakresu kształtowania krajobrazu oraz przestrzeni publicznych.

Wykonujemy kompleksowe projekty budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej , usługowo-biurowych, przemysłowych, sportowych  oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską .

Projektowane przez nas budynki charakteryzują się indywidualnym podejściem do zadania projektowego połączone z wysoką jakością rozwiązań przestrzennych . Nasza działalność projektowa została doceniona wieloma nagrodami i wyróżnieniami w prestiżowych konkursach architektonicznych oraz publikacjami w czasopismach branżowych.

 

 

 

 

Oferta

 

Oferujemy następujące usługi:

- prace przedprojektowe,

- analizy uwarunkowań administracyjnych i przestrzennych uwzględniających       

   zapisy  w planach miejscowych i warunkach zabudowy,

- sporządzanie projektów koncepcyjnych,

- opracowywanie projektów budowlanych w celu uzyskania pozwolenia na 

  budowę,

- przygotowywanie projektów wykonawczych,

- nadzór autorski na budowie,

- adaptacja projektów typowych do indywidualnych potrzeb inwestora,

- sporządzanie projektów zagospodarowania terenu,

- wykonywanie inwentaryzacji budynków,

- sporządzanie materiałów reklamowych promujących inwestycję  w postaci wizualizacji architektonicznych grafik  i modeli architektonicznych .

 

 

 

 

Zapraszam do współpracy 

Architekt  IARP  Grzegorz Porębski

 KONTAKT

500 244 017

gxmstudio@gmail.com

Ul. Obr. Westerplatte 3/6

83-110 Tczew